Qendra Rinore Gjilan / Youth Center

Center for Cooperation and Networking of Organizations

ANP Gjilan

Initiative for Agricultural Development of Kosovo IADK

Shoqata e ekologëve “Ekosistemi”

Network of Peace Movement NOPM

Instituti për Avancim të Edukimit dhe Arsimimit (IAEA)

Organizata joqeveritare Fortesa

Gruaja Hyjnore

Psikoterapeutet ne Veprim