CIVIKOS

Platforma CiviKos është një iniciativë e organizatave të shoqërisë civile në Kosovë, e ndërtuar për të krijuar dhe promovuar një mjedis të favorshëm për bashkëpunimin e sektorit formal të shoqërisë civile dhe institucioneve shtetërore të Kosovës.