SEKRETARIATI

Donika Emini

Drejtoreshë

donika.emini@civikos.net

Dardan Kryeziu

Drejtor i projekteve

dardan.kryeziu@civikos.net

Gresa Berisha

Menaxhere e projekteve

gresa.berisha@civikos.net

Artë Kastrati

Menaxhere e projekteve

arte.kastrati@civikos.net

Syzana Firza Puka

Menaxhere Financiare

financat@civikos.net

Fleta Baraku

PR dhe Komunikim

fleta.baraku@civikos.net