CIVIKOS

Platforma CiviKos je inicijativa organizacija civilnog društva na Kosovu, osnovana da stvori i promoviše povoljno okruženje za saradnju formalnog sektora civilnog društva i državnih institucija Kosova.