ČLANOVI

Platforma CiviKos broji preko 300 organizacija članica iz celog Kosova.

INFORMACIJE O NVO