JAVNE KONSULTACIJE

Platforma za javne konsultacije omogućava građanima i zainteresovanim stranama da iskažu svoj interes za učešće u procesu javnih konsultacija, na godišnjem nivou, kao iu slučajevima kada su relevantni planovi završeni ili izmenjeni. Javnost i zainteresovane strane izražavaju svoj interes tako što će identifikovati svaku vladinu jedinicu, odnosno svaki predlog projekta za koji su zainteresovani da budu uključeni u proces javnih konsultacija. Po završetku javnih konsultacija, o rezultatima javnih konsultacija objavljuju se izveštaji resornih ministarstava i nadležnih agencija sa razlozima za prihvaćene i odbijene predloge.