Center for Cooperation and Networking of Organizations

Adresa: Rr. Bulevardi i Pavaresise, Gjilan

Aktivitetet:
» Avokim dhe Lobim
» Demokratizim
» Zhvillim te OJQ-ve
» Edukim/trajnim

Kontakt:
Tel: 38344593287

E-mail: info@networking-center.org
mediana@networking-center.org

www.networking-center.org