Instituti për Avancim të Edukimit dhe Arsimimit (IAEA)

Adresa:
Rruga Afrim Gagica, Nr. 74 – 60000, Gjilan

Aktivitetet:
» Hulumtime dhe Analiza
» Edukim/Trajnim

Kontakt:
Tel: +377 (0) 44 615 765
E-mail: fatmirlatifaj60@hotmail.com