Network of Peace Movement NOPM

Adresa:
Rruga Skenderbeu Nr. 6, Kamenicë

Aktivitetet:
» Të Drejta të Pakicave
» Të Drejta të Njeriut
» Barazi Gjinore

Kontakt:
Tel: +377 (0) 45 291 127
E-mail: ngo.nopm@gmail.com