Shoqata e ekologëve “Ekosistemi”

Adresa:
Gjilan

Aktivitetet:
» Flora dhe Fauna
» Mjedis
» Agrikulturë

Kontakt:
Tel: +377(0) 44 154 124
E-mail: e_sherifi@yahoo.com