Organizata joqeveritare Fortesa

Adresa:
Ruga “Skenderbeu” Kamenice

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnim
» Të Drejta të Fëmijëve
» Barazi Gjinore
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +377 (0) 44 643 665
E-mail: sanije200@hotmail.com