Gruaja Hyjnore

Adresa:
Dardania I, 60000 Gjilan

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnim
» Trashëgimi
» Barazi Gjinore
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: 044 446186 dhe 044576976
E-mail: gruaja_hyjnore@hotmail.com, igballehajdari@hotmail.com