ANP Gjilan

Adresa:
Rr. “E Ferizajit” pn, 60000, Gjilan

Aktivitetet:
» Ndërtim të Paqes
» Edukim/Trajnim
» Pjesëmarrje Qytetare
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +383 (0) 44 211 895
E-mail: nexhatismajli@yahoo.com; anp_kos@yahoo.com