Qendra Rinore Gjilan / Youth Center

Adresa: Rr. Skenderbeu, pn, Gjilan 60000, Gjilan Kosovë

Aktivitetet:
» Avokim dhe lobim
» Edukim/Trajnim
» Ndertim i paqes
» Rini

Kontakt:
Tel: 38344486605

E-mail: youthcentergjilan@gmail.com
mkadriu.qrgj@gmail.com

https://www.facebook.com/qendrarinoregjilan