Qendra për Zhvillimin e Arteve- ARTPOLIS

Adresa: Rr.Mujo Ulqinaku 8/8 (Qyteza Pejton) 10000 Prishtina, Kosova

Aktivitetet:
» Barazi Gjinore
» Kulturë Rini
» Edukim Trajnim

Kontakt:
Tel: 00 381 38 221 512

E-mail: ojq.artpolis@gmail.com

https://artpolis-ks.com/
https://www.facebook.com/artpolisKosov
o