Qendra per Trajnime dhe Studime Gjinore

Adresa: Luan Haradinaj 9/4, Prishtine

Aktivitetet:
» Avokim dhe Lobi
» Te drejta te njeriut
» Pjesemarrje Qytetare

Kontakt:
Tel: 038 223 982

E-mail: qtsgj@yahoo.com
arjetare@hotmail.com