Qendra per Studime Urbane “URBANIAK”

Adresa: Isa Kastrati 49/30 Prishtine

Aktivitetet:
» Edukim / Trajnim
» Avokim dhe Lobim
» Kulture

Kontakt:
Tel: 37745503050

E-mail: eliza.hoxha@gmail.com