Qendra për Politika dhe Avokim (QPA)

Adresa: Rruga Shaban Polluzha, Nr. 19 – 10000, Prishtinë Sheshi Zahir Pajaziti 2 hy. 49/1-2, 10,000, Prishtinë,Republika e Kosoves

Aktivitetet:
» Avokim dhe lobim
» Hulumtime dhe analiza
» Demokratizim

Kontakt:
Tel: 381 (0) 38 226 530

E-mail: info@qpa-ks.org
milaim.morina@hotmail.com

https://www.qpa-rks.org/
https://www.facebook.com/Qendra-p%C3%ABr-Politika-dhe-Avokim-19641615370735
1