Qendra për Mbrojtjen e Grave dhe Fëmijëve QMGF

Adresa: Ulpiane rr. Imzot Nike Prela, 45, 10000, Prishtine

Aktivitetet:
» Avokim dhe lobim
» Barazi gjinore
» Perkujdesje shendetesore
» Te drejta te njeriut
» Te drejta te femijeve
» Asistence ligjore
» Ndihme Sociale dhe Psikologjike
» Perfshirje Sociale
» Tjera (Strehim per viktima te dhunes)

Kontakt:
Tel: 044 508 081; 038/ 545-476

E-mail: naime_sherifi@yahoo.com; cpwcprishtina@yahoo.com; resmijedervishi_k@hotmail.com

https://www.facebook.com/QMGFPrishtine/