Qendra per Barazi dhe Drejtesi

Adresa: Rr. Besnik Muqaj 5/7, Prizren

Aktivitetet:
» Barazi gjinore
» Te drejta te njeriut
» Pjesmarrje qytetare
» Edukim/trajnim

Kontakt:
Tel: 38349572472

E-mail: office@qbdks.org
tringa@qbdks.org
kasemitringa@gmail.com