Qendra për Hulumtim Dokumentim dhe Publikim

Adresa: Shaban Polluzha nr.7 – Prishtine

Aktivitetet:
» Të Drejta të Njeriut
» Pjesëmarrje Qytetare
» Edukim/Trajnim
» Hulumtime dhe Analiza

Kontakt:
Tel: 045 321 545 +386 49 350 623

E-mail: info@crdp-ks.org