Forumi për Integrime dhe Zhvillim (FIZH)

Kosova Population Foundation KOPF

Hope for Natural Resources of Kosovo

Initiative for Kosova Community

Childproof Cipof

Civil Rights Program Kosovo – CRPK

Youth Association for Human Rights (YAHR)

Udruzenje Bosnjaka “OAZA”

Syri i Vizionit

Shoqata për Mbrojtjen e Bjeshkëve të Nemuna