Forumi për Integrime dhe Zhvillim (FIZH)

Adresa: Nena Tereze nr 79 Pejë

Aktivitetet:
» Integrime Europiane
» Zhvillim ekonomik
» Demokratizim

Kontakt:
Tel: Magdalena: 049292223, 049 8844 44

E-mail: fizh.rks@gmail.com, sebastianmerdita@gmail.com

https://www.facebook.com/fizhrks/