Germin

Adresa: Tringe Smaili, kati V, nr. 48, Prishtinë

Aktivitetet:
» Hulumtime dhe analiza
» Demokratizim
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: 044 771 426
049 564 100

E-mail: info@germin.org
lirim.krasniqi@germin.org
sihana.bejtullahu@germin.org

https://germin.org/
https://twitter.com/germink
s