Hope for Natural Resources of Kosovo

Adresa:
Rruga “Deshmoret e Marecit” pn, Prishtinë

Aktivitetet:
» Hulumtime dhe Analiza
» Mjedis
» Edukim/Trajnim

Kontakt:
Tel: +377 (0) 44 771 713
E-mail: hnrk_2013@yahoo.com; sadberebicku@yahoo.com