Initiative for Kosova Community

Adresa:
Gjon Serreçi p.n. 70000 Ferizaj

Aktivitetet:
» Ndërtim të Paqes

Kontakt:
Tel: +381 (0) 38 742 190
E-mail: main@ngoikc.org