Syri i Vizionit

Adresa:
Rruga Isa Demaj, Nr. 14 – 30000 Pejë

Aktivitetet:
» Ndërtim të Paqes
» Demokratizim

Kontakt:
Tel: +381 (0) 39 423 240
E-mail: info@syriivizionit.org