Shoqata për Mbrojtjen e Bjeshkëve të Nemuna

Adresa:
Rruga Papa Klimenti Albani XI, Nr. 46

Aktivitetet:
» Rini
» Mjedis
» Trashëgimi Kulturore

Kontakt:
Tel: +377(0)44 223 446
E-mail: arnika.ngo@gmail.com