Shoqata për emancipimin e femrës

Adresa:
Rruga Shpëtim Bojku, Nr. 1, Pejë

Aktivitetet:
» Edukim/Trajnim
» Të Drejta të Njeriut
» Barazi Gjinore

Kontakt:
Tel: +377(0)44 257 443
E-mail: ojqalma@gmail.com