Shoqata e Gruas “Zana”

Adresa:
Rruga: Abedin Rexha, pn 32000 Klinë

Aktivitetet:
» Të Drejta të Fëmijëve
» Trashëgimi
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +381 (0) 39 470 249
E-mail: info@ngo-zana.org ; tahire.gashi@ngo-zana.org & zymer.asani@ngo-zana.org