Udruzenje Bosnjaka “OAZA”

Adresa:
Rruga Banja e Pejës, 31000,Istog

Aktivitetet:
» Të Drejta të Pakicave
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +377 (0) 45 236 886
E-mail: ub_oaza@hotmail.com, sahitkan@gmail.com