Youth Association for Human Rights (YAHR)

Adresa:
Rr: Rrober Gajdiku, 14000, Lipjan

Aktivitetet:
» Rini
» Ndërtim të Paqes
» Demokratizim
» Të Drejta të Njeriut

Kontakt:
Tel: 377(0) 44 786 414
E-mail: info.yahr@gmail.com