Civil Rights Program Kosovo – CRPK

Adresa:
Rruga \”Radovan Zogovic\” Nr. 10, Prishtine

Aktivitetet:
» Asistencë Ligjore
» Të Drejta të Njeriut
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: 038 243 610; 044 161 753
E-mail: crp@crpkosovo.org; naim@crpkosovo.org