OJQ Rrenjet e aktivizmit

Medica Gjakova

Iniciativa e Femrës Kosovare (IFK)

Qendra e Shoqerise Civile Gjakove QSHC

Qendra për Arsim dhe Këshillim Profesional Gjon Nikollë Kazazi

Shoqata Afariste e Gruas SHE-ERA

George Williams Youth Association in Kosovo

Sustainable Development Goal 5 Instituti per Barazi Gjinore

Activism Roots

HANDIKOS Gjakove