Shoqata Afariste e Gruas SHE-ERA

Adresa:
Rr. Ismail Qemajli, Nr.9, (Qarshija e Jupave) 50000 Gjakovë

Aktivitetet:
» Zhvillim Rural
» Edukim/Trajnim
» Zhvillim Ekonomik
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: + 381 (0) 390 323 194
E-mail: wsheera@gmail.com