HANDIKOS Gjakove

Adresa:
Rr. Tivari, pn, Gjakove 50000, Republika e Kosovës

Aktivitetet:
» Përfshirje Sociale
» Ndihmë Sociale dhe Psikologjike
» Hulumtime dhe Analiza
» Pjesëmarrje Qytetare
» Të Drejta të Fëmijëve
» Të Drejta të Njeriut
» Ndihmë Personave me Nevoja të Veçanta
» Përkujdesje Shëndetësore
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +383 0390 310 150
E-mail: handikos.gjakove@gmail.com