Activism Roots

Adresa:
Rr. Ilir Soba, nr.29, 50 000 Gjakovë; Republika e Kosovës

Aktivitetet:
» Rini
» Edukim/Trajnim
» Pjesëmarrje Qytetare
» Avokim dhe Lobim

Kontakt:
Tel: +38345483003
E-mail: activismroots@gmail.com