Iniciativa e Femrës Kosovare (IFK)

Adresa: Rruga Washington, Nr. p/n – 50000, Gjakovë Ali Bajraktari p.n
50000 Gjakova

Aktivitetet:
» Barazi gjinore
» Pjesëmarrje qytetare
» Përfshirje sociale

Kontakt:
Tel: 386 (0) 390 324 563, 045200005, +383 44122590

E-mail: kosovaifk@gmail.com