Grupi për të Drejta të Njeriut dhe Demokraci

Aktivitetet:
» Demokratizim
» Te drejta te njeriut
» Hulumtime/Analiza

E-mail: rina.kika@gmail.com