OJQ Rrenjet e aktivizmit

Adresa: Rr. Ilir Soba, nr.29, 50 000 Gjakovë

Aktivitetet:
» Rini
» Edukim/ Trajnim
» Pjesmarrje qytetare
» Avokim dhe lobim

Kontakt:
Tel: 38345483003

E-mail:activismroots@gmail.com
zhaveliideal@gmail.com

www.activismroots.org