Projektet

 • 01 Prill 2021

  You cannot be what you cannot see

  Ky projekt synon forcimin e organizatave të nivelit lokal dhe iniciativave bazë përmes aktiviteteve shumëdimensionale siç janë punëtoritë e... Lexo më shumë

 • 31 Mars 2021

  Build Back Better

  Ky projekt po implementohet në partneritet të ngushtë me UN Kosovo Team përfshirë UNFPA Kosovë, UN Women Kosovo, UNDP Kosovo, UNICEF Kosovo... Lexo më shumë

 • 24 Gusht 2020

  Ri-formësimi i Shoqërisë Civile në Kosovë si Pasojë Pandemisë COVID-19

  Ky projekt është financuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS). Lexo më shumë

 • 17 Janar 2020

  Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse -TEAM

  Ky projekt u mbështet nga DAI - USAID Project. Lexo më shumë

 • 01 Janar 2020

  Asistenca Teknike Mbështetje për Kosovën

  This project was developed as part of the ‘Technical Assistance Support for Kosovo’ project, managed by the European Center for Not-for-Profit Law... Lexo më shumë

 • 31 Janar 2019

  Mbështetja e CiviKos për mobilizimin e OShC-ve dhe organizimin e konsultimeve rajonale në mbështetje të Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm SDG-se - 2

  Ky projekt financohet nga United Nations Kosovo Team. Lexo më shumë

 • 01 Janar 2019

  Mbështetja e CiviKos për mobilizimin e OShC-ve dhe organizimin e konsultimeve rajonale në mbështetje të Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm SDG-se - 1

  Ky projekt financohet nga United Nations Kosovo Team. Lexo më shumë

 • 01 Qershor 2018

  Drejt një Pjesëmarrjeje Gjithëpërfshirëse në Hartimin e Politikave

  Ky projekt është financuar nga Fondi Hollandez për Partneritete Rajonale / Matra. Lexo më shumë

 • 01 Qershor 2018

  Zbatimi i Strategjisë së Platformës CiviKos 2015 - 2017, dhe Forcimi i Sekretariatit të Platformës CiviKos

  Ky projekt u financua nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (Danida). Lexo më shumë