Skip to main content

Platforma CiviKos me mbështetje të projektit për Decentralization and Support of Municipalities (DEMOS), projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) bashkëfinancuar nga Suedia dhe Norvegjia, dhe zbatuar nga HELVETAS Swiss Intercooperation-Kosovo, ka zbatuar projektin Auditimi Social ku ka mbështetur katër grupe të qytetarëve në katër komunat partnere Pejë, Lipjan, Kamenicë dhe Rahovec për të monitoruar 4 projekte kapitale të mbështetura nga granti i performancës.

Auditimi social si një mjet për të kërkuar llogaridhënie qytetare tek autoritetet komunale është bazuar në parimet themelore të qeverisjes demokratike dhe të mirë, që do të thotë se procesi ka qenë pjesëmarrës, gjithëpërfshirës, transparent, me qasje në informatat e nevojshme, dhe se vendimmarrësit dhe politike-bërësit mbahen përgjegjës.