Skip to main content

Në Pejë prezantuam sot gjetjet e raportit të monitorimit nga Grupi i Auditimit Social për projektin “Rregullimi i Parkut Karagaq në Pejë”, i cili u realizua me mbështetje të Decentralisation and Municipal Support – DEMOS.Falënderojmë Komuna E Pejes për bashkëpunim në këtë proces, qytetarët e Pejës që ishin pjesë e Grupit të Auditimit Social si dhe Asamblistët dhe përfaqësuesit e organizatave lokale për pjesëmarrje në ngjarjen e sotme.

Raportin e plotë me gjetjet dhe rekomantimet e gjeni në linkun këtu dhe infografikën përmbledhëse këtu.