Skip to main content

Sot ishim në Kamenicë për të prezantuar gjetjet e raportit të monitorimit nga Grupi i Auditimit Social për projektin “Shpërndarjen e ujit për fshatrat Hogosht dhe Lisockë në Komunën e Kamenicës”, i cili u realizua me mbështetje të Decentralisation and Municipal Support – DEMOS.

Falënderojmë Komuna e Kamincës për bashkëpunimin në këtë proces, qytetarët e Kamenicës që ishin pjesë e Grupit të Auditimit Social si dhe përfaqësuesit e organizatave lokale për pjesëmarrje në ngjarjen e sotme.

Raportin e plotë me gjetjet dhe rekomantimet e gjeni në linkun këtu me infografikën përmbledhëse këtu.