Qytetari aktive në shërbim të zhvillimit të gjithëmbarshëm shoqëror.

Trajnim për anëtarët e grupeve të punës të Platformës CiviKos

Pas thirrjes për pjesëmarrje në Grupet Punuese të Platformës CiviKos, më 05.03.2015 CiviKos organizoi trajnimin e parë në Qendrën e konferencave “Orion” në Prishtinë. Lexo më shumë

 • 05 Mars 2015

  Trajnim për anëtarët e grupeve të punës të Platformës CiviKos

  Pas thirrjes për pjesëmarrje në Grupet Punuese të Platformës CiviKos, më 05.03.2015 CiviKos organizoi trajnimin e parë në Qendrën e konferencave “Orion” në Prishtinë. Lexo më shumë

 • 04 Mars 2015

  Sesion Informues për Ekipet e Punës të Këshillit për Mbikëqyrje të Strategjisë Qeveritare për bashkëpunim me Shoqërinë Civile

  Sekretariati i Platformës CiviKos në bashkëpunim me organizatën partnere nga Slovenia CNVOS dhe Zyren për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit organizuan punëtori një ditore me 04.03.2015 në Hotel Sirius. Lexo më shumë

 • 18 Shkurt 2015

  Kuvendi i Anëtarëve të Platformës CiviKos

  Kuvendi i Anëtarëve të Platformës CiviKos do të mbahet me 4 Prill 2014 (të Premten), në “Sheshi 21” në Prishtinë, duke filluar nga ora 10:00. Lexo më shumë

 • 18 Shkurt 2015

  Platforma CiviKos mbajti kuvendin vjetor

  Pas një angazhimi në fuqizimin e vazhdueshëm të Platformës CiviKos, si urë ndërlidhëse në mes të sektorit të shoqërisë civile dhe Qeverisë, Platforma CiviKos mbajti kuvendin vjetor, më 4 Prill 2014 në “Sheshi 21” në Prishtinë, ku morën pjesë 75 anëtarë, 68 organizata anëtarë me të drejtë vote. Lexo më shumë

Aktivitetet e Civikos
 • Të kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • Shpalljet

  17 Mars 2015

  Thirrje e hapur për mbështetje të vogël financiare për OSHC-të

  Shkarko dokumentin Shiko të gjitha »
 • Misioni

  Platforma CiviKos - është iniciativë e organizatave të shoqërisë civile në Kosovë që ka për qëllim krijimin e një mjedisi të përshtatshëm formal të bashkëpunimit në mes të...

  Më shumë për ne ..

 • Antarësohu

 • Të rejat

  • 10 Mars 2015

   Konsultimi përfundimtar rreth dokumenteve të brendshme të Platformës CiviKos

   më shumë

  • 10 Mars 2015

   Takime informuese për mekanizmat përcjellës të strategjisë qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile 2013-2017

   më shumë

  • 10 Mars 2015

   Takimi i parë i këshillit

   më shumë

  Të gjitha
 • Konsultimet publike

  • Projekt udhëzim administrativ MD-NR.xx/2014 për procedurën e lirimit me kusht

   më shumë

  • Projektligj për ndryshimin dhe plotesimin e ligjit NR. 02/L-31 për lirinë fetare ne Kosovë

   më shumë

  • Dokument konsultimi për projektligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit NR. 02/L-31 per lirinë fetare në Kosovë

   më shumë

  Udhezues për konsultime Të gjitha

Publikimet e fundit

 • Analiza e praktikave te mira te bashkepunimit shoqeri civile-autoritetepublike

  Shkarko
  Shkarko dokumentin
 • Analizë vullnetarizëm për zhvillim "Zhvillimi i kornizës ligjore për njohjen dhe promovimin e vullnetarizmit në Kosovë"

  Shkarko
  Shkarko dokumentin

Adresa

Rr. Bedri Pejani 7/A, 10000, Prishtinë

Tel: +381 (0) 38 224 904, +381 (0) 38 224 904

info@civikos.net