Skip to main content

Institucionalni Grant Smart Balkans podržava Sekretarijat Platforme CiviKos u obezbeđivanju neophodnih sredstava za upravljanje i sprovođenje strategije organizacije, sa naglaskom na informativnu uslugu za Platformu CiviKos, koji uključuje sakupljanje i distribuciju važnih informacija, kao i održavanje komunikacije sa organizacijama članicama.

Druga komponenta ovog institucionalnog Granta je razvoj i održavanje platforme Portal za finansiranje na Kosovu (Kosovo Funding Portal), koja platforma sadrži informacije o mogućnostima za grantove i druge relevantne informacije za civilno društvo.

DOKUMENTI