Shoqata Kosovare për të Drejtat e Njeriut dhe Fëmijës (KAHCR)

Adresa: Rruga Xheladin Hana, Nr. 13, 23/4 – 10000, Prishtinë

Aktivitetet:
» Të drejta të njeriut
» Të drejta të Fëmijëve
» Pjesëmarrje qytetare
» Ambient

Kontakt:
Tel: o377 (0) 44 154 644

E-mail: vsylhasi@kahcr-ks.org & office@kahcr-ks.org