Shoqata Kosovare e Psikologeve të Rinj

Adresa: Rruga Zenel Salihu Nr. 1, 10000 Prishtine

Aktivitetet:
» Te drejtat e njeritu
» Edukim/trajnim
» Hulumtim dhe analiza

Kontakt:
Tel: 044 102 081

E-mail: shoqataksepsiko@gmail.com

facebook