Shoqata Humanitare Bamirëse e Kosovës -Nëna Terezë

Adresa: Ulpiana U1/H1 Muje Krasniqi p.n.; 10000 Prishtine

Aktivitetet:
» Demokratizim
» Ndihmë Humanitare
» Zhvillim Ekonomik
» Ndërtim të Paqës

Kontakt:
Tel: 038-542-864

E-mail: zefshala@hotmail.com & ntereze@yahoo.com info@motherteresasociety.org