Shoqata e të verbërve e Republikës së Kosovës (SHVDP)

Adresa: Bregu i Diellit llam-I- zyret e bashkesis -VI-lokale Prishtine

Aktivitetet:
» Avokim dhe Lobim
» Të drejta të fëmijëve
» Të drejta të Njeriut

Kontakt:
Tel: 038/544-461, 045539218

E-mail: shv.kosova@gmail.com

https://www.facebook.com